Giới thiệu về tiêu chuẩn Orgamart

I. Rau củ quả tươi sống (RCQ): - Đạt chứng nhận Global Gap, Hữu Cơ hoặc các chứng nhận có gía trị tương đương. - RCQ phải thuộc HTX hoặc Doanh nghiệp thu mua, sản xuất. Orga không thu mua hàng hóa của cá nhân nhỏ lẻ.
Chi tiết

Giới thiệu về chứng nhận Vietgap

Từ năm 2008 đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi; chè búp tươi, lúa và cà phê, chăn nuôi…
Chi tiết

Giới thiệu về Globalgap

Tiêu chuẩn EUREPGAP là sáng kiến của các nhà bán lẻ Châu Âu, được thành lập năm 1997 viết tắt là EUREP (Euro-Retail Produce) với mục tiêu đưa ra các tiêu chuẩn và thủ tục nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Vào tháng 9/2007 tại Thái Lan thành viên của tổ chức EUREPGAP đã thống nhất chuyển từ EUREPGAP sang GLOBALGAP.
Chi tiết

Giới thiệu về PSG

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho các nhà sản xuất là bộ tiêu chuẩn do Ban điều phối PGS soạn thảo tham chiếu theo các Tiêu chuẩn cơ bản của IFOAM và Tiêu chuẩn Quốc Gia về sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. Bộ tiêu chuẩn PGS này áp dụng cho người sản xuất bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Tiêu chuẩn về vận hành, chế biến và bán lẻ các sản phẩm hữu cơ sẽ được áp dụng riêng. Những tiêu chuẩn này tạo điều kiện cho PGS Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi hữu cơ từ sản xuất đến bán hàng cho tới người tiêu dùng.
Chi tiết
Đối tác của Orga
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật