Quy định về sử dụng Website orga.vn

1.   Chấp nhận chính sách và quy định chung khi sử dụng website

Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến việc Khách hàng sử dụng website của ORGA MART và các tổ chức liên quan đến website của ORGA MART.

Khi truy cập vào website www.orga.vn có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định của ORGA MART.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của ORGA MART.

Chính sách và quy định chung này được xem là hợp đồng giữa khách hàng và ORGA MART và được áp dụng khi Khách hàng sử dụng website www.orga.vn. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

2.   Thay đổi đối với những chính sách và quy định chung của ORGA MART

ORGA MART có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với Khách hàng. Sau khi thay đổi, phiên bản cập nhật sẽ được hiển thị trên website của công ty. Nếu khách hàng sử dụng website của ORGA MART sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi mới của công ty.

3.   Website của ORGA MART

Những chính sách và quy định chung này áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của ORGA MART. Website có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của ORGA MART. ORGA MART không có quyền kiểm soát nột dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong website của bên thứ ba. ORGA MART không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các website của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích Khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

4.   Truy cập vào website

Orga Việt Nam  chấp thuận cho Khách hàng sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm:

o   Sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại.

o   Không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website www.orga.vn cho bên thứ ba.

o   Khách hàng không được thay đổi, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website www.orga.vn.

o   Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp…để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Orga Việt Nam  nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập thông tin cá nhân nào từ website và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do website Orga Việt Nam cung cấp cho mục đích thương mại.

5.   Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Orga Việt Nam, Khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Các nhân viên văn phòng, ban giám đốc, nhân viên và các cửa hàng của Orga Việt Nam từ chối bảo hành có liên quan đến website và việc sử dụng website của Khách hàng. Orga Việt Nam không bảo hành tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Orga Việt Nam. Chúng tôi không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ một trong những trường hợp sau:

o   Những nôi dung sai sót và sơ suất hoặc không chính xác.

o   Những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sải đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

o   Truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân, thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó.

o   Cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của Orga Việt Nam .

o   Sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba.

o   Lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Orga Việt Nam .

Orga Việt Nam  sẽ không bảo hành và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Orga Việt Nam . Chúng tôi không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của Khách hàng với bên thứ ba, những người cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, tốt nhất là Khách hàng nên sử dụng khả năng phán xét của mình để quyết định thế nào là hợp lý.

6.   Hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Ban giám đốc, nhân viên và nhân viên của các cửa hàng của Orga Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bấy kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sao chép bao gồm nhưng không giới hạn:

o   Những nội dung sai sót hoặc không chính xác;

o   Những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của Orga Việt Nam ;

o   Truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc/ và những thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó;

o   Cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của Orga Việt Nam ;

o   Sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy ó thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba;

o   Lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Orga Việt Nam dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm dân sự, hoặc bất cứ cá lý thuyết pháp lý khác;

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại có thể xảy ra này. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép.

Khách hàng nên nhận thức rõ việc Orga Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho việc người sử dụng làm theo những chỉ dẫn bất hợp pháp của bất kì bên thứ ba hoặc bất cứ rủi ro thiệt hại nào cho Khách hàng.

7.    Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Orga Việt Nam , ban giám đốc, nhân viên văn phòng và các cửa hàng dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí và nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do:

o   Khách hàng truy cập và sử dụng website của Orga Việt Nam .

o   Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này.

o   Khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân.

o   Bất kỳ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng như việc truy cập vào website của Orga Việt Nam .

8.    Tài sản trí tuệ của Orga Việt Nam

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Orga Việt Nam sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Orga Việt Nam . Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của công ty Cổ phần Orga Việt Nam . Văn bản, hình ảnh minh họa, đoạn phim (video clips/trailers), mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Orga Việt Nam .

Website của Orga Việt Nam  có thể liên kết đến những trang khác không liên quan đến công ty. Các đường kết nối không được cung cấp dưới dạng dịch vụ dành cho Khách hàng và không được tài trợ hoặc liên kết với website của Orga Việt Nam . Orga Việt Nam  sẽ không xem xét các đường kết nối này đến từ website nào và không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất cứ website nào khác. Khách hàng tự chịu rủi ro khi truy cập các đường kết nối này.

Orga Việt Nam sẽ không đại diện hoặc bảo hành cho bất cứ nội dung, tính trọn vẹn, hoặc tính chính xác nào của các đường kết nối này hoặc các website liên kết với website của chúng tôi.

Orga Việt Nam có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của Khách hàng là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website www.orga.vn với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là Khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.

Đối tác của Orga
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật