Giới thiệu về Globalgap

Tiêu chuẩn EUREPGAP là sáng kiến của các nhà bán lẻ Châu Âu, được thành lập năm 1997 viết tắt là EUREP (Euro-Retail Produce) với mục tiêu đưa ra các tiêu chuẩn và thủ tục nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Vào tháng 9/2007 tại Thái Lan thành viên của tổ chức EUREPGAP đã thống nhất chuyển từ EUREPGAP sang GLOBALGAP.

Thực hành nông nghiệp tốt GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, việc sử dụng đất đai, phân bón, nước, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hái, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển sản phẩm, v.v. nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững với mục đích chính đảm bảo rằng:

1. An toàn cho thực phẩm

2. An toàn cho người sản xuất

3. Bảo vệ môi trường

4. Truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm

GlobalGAP là một tổ chức đã thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp trên toàn cầu. GlobalGAP đã trở thành một hệ thống đảm bảo chất lượng ngày càng quan trọng cho sản xuất các sản phẩm nông nghiệp.Trong những năm trước đây, GlobalGAP được thị trường tiêu thụ coi là một tiêu chuẩn tiên tiến, song ngày nay, GlobalGAP có thể được coi là một yêu cầu đương nhiên phải có khi các nhà sản xuất muốn xuất khẩu nông sản được tới các thị trường đòi hỏi chất lượng cao và đương nhiên GlobalGAP cũng giúp các sản phẩm đạt giá tiêu thụ cao so với sản phẩm tương tự không chứng minh được nguồn gốc, sự an toàn và chất lượng.

NGẮN GỌN VỀ CÁC BỘ TIÊU CHUẨN GLOBALGAP

Hiện nay, Tổ chức GlobalGAP đã ban hành các bộ tiêu chuẩn chính áp dụng cho các nhóm đối tượng nông sản và các hoạt động khác nhau, nổi bật gồm có các nhóm chính: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, cây giống, thức ăn chăn nuôi, vận chuyển vật nuôi và một số tiêu chuẩn bổ trợ khác như tiêu chuẩn về chuỗi hành trình sản phẩm (chain of custody), phúc lợi động vật (animal welfare), đánh giá rủi ro về thực tiễn xã hội (risk assessment on social practice)…

THỰC TẾ ÁP DỤNG GLOBALGAP Ở VIỆT NAM

Từ ngày 01/09/2009, EU áp dụng đồng bộ những tiêu chuẩn mới nhằm hạn chế dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm trên toàn châu Âu, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và nới lỏng thương mại và nhập khẩu. Luật dư lượng thuốc trừ sâu của EU liệt kê khoảng 1.100 loại được sử dụng trong nông nghiệp trong và ngoài EU. Nguyên tắc quan trọng của luật mới này là an toàn thực phẩm sẽ được ưu tiên hơn bảo vệ thực vật.

>Trong những năm gần đây, Nhà nước và các bộ, ngành hữu quan đã quan tâm nhiều đến Tiêu chuẩn sản xuất tốt trong nông nghiệp (GAP) và Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Tuy vậy, theo số liệu của Cục bảo vệ thực vật (năm 2008) thì diện tích sản xuất nông nghiệp theo quy trình an toàn (GAP) của cả nước mới chỉ đạt khoảng 5%. Xuất phát từ thực tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành nông nghiệp ở Việt Nam, ngày càng có nhiều công ty, nhóm sản xuất, hợp tác xã hay hộ dân có nhu cầu áp dụng Global GAP cho cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản… nhằm hướng tới thị trường khó tính như Hoa kỳ, Châu Âu, Úc, Nhật Bản… để đẩy mảnh sản xuất và nâng cao giá trị cho sản phẩm. Dưới đây là một số ví dụ ngắn gọn về các tổ chức đã áp dụng thành công Global GAP.

Bình luận

Đối tác của Orga
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật