Tiêu chuẩn lựa chọn vùng trồng của Orga

CÔNG TY TNHH ORGA

VIỆT NAM

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUY CHẾ TRÌNH LỰA CHỌN VÙNG TRỒNG CỦA

CÔNG TY TNHH ORGA VIỆT NAM

 1. CÁC TIÊU CHUẨN XÁC
 • Vùng trồng là vùng nguyên liệu được Orga lựa chọn có điều kiện ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiêu chuẩn vùng trồng được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Vùng trồng mô hình
 • Diện tích: Lựa chọn vườn Miền Tây Nam Bộ có quy mô từ 1.000- 2.000m2.
 • Cây trồng đang cho thu hoạch khoảng 3-4 năm.
 • Cá nhân sở hữu nhưng phải nằm trong HTX, THT quản lý.
 • Có vùng đệm ngăn cách với vùng nguyên liệu khác.
 • Đã hoặc đang tham gia các chương trình Vietgap, Global Gap hoặc muốn tham gia ứng dụng KH-KT vào sản xuất.
 • Tự nguyện tham gia thí điểm và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ đối với đối tác.
 • HTX,THT phải đền bù thiệt hại nếu thành viên tự ý bỏ tham gia hoặc cản trở quá trình thử nghiệm mà không có lý do.
 • Sản phẩm được bao tiêu khi đúng tiêu chuẩn cam kết.
 • Phân bón, kỹ thuật được hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm.
 • Sau thử nghiệm thành công HTX,THT tiếp nhận quy trình, phân bón, công nghệ để phân bổ lại cho xã viên.

 • Vùng trồng chính
 • Diện tích: từ 20-50 hecta ở mỗi HTX,THT.
 • Tham gia với HTX, Doanh nghiệp
 • Kỹ thuật, quy trình canh tác do Kỹ thuật HTX đảm nhận dưới dự giám sát của công ty Orga.
 • Số liệu sản lượng, diện tích cung cấp đầy đủ cho Orga.
 • Áp dụng kỹ thuật với quy mô đồng loạt tạo ra sản lượng đồng loạt về chất lượng.
 • Chuẩn trồng trọt của Orga:
 • Đất: không nhiễm kim loại nặng, hàm lượng Nitrat bằng 0.
 • Nước: Không có nhiễm thuốc hóa học, nhiễm các loại vi sinh có hại, không nhiễm độc.
 • Phân bón, thuốc BVTV: áp dụng các loại phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc hữu cơ từ 50% trở lên.
 • Định hướng lâu dài là áp dụng hữu cơ trông toàn bộ quy trình, cải tạo đất, nước, sử dụng vi sinh vật có lợi hướng tới canh tác bền vững. Tăng giá trị nội tại sản phẩm, duy trì sản lượng tốt để khai thác lâu dài.

 1. LỘ TRÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

Các bước thự hiện chuyển giao kỹ thuật như sau:

Bước 1: Tiếp xúc HTH,THT về thực hiện dự án thí điểm mô hình trồng trọt chất lượng cao. Lựa chọn vùng trồng phù hợp tiêu chuẩn.

Bước 2: Thực hiện lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm, thu thập thông tin trồng trọt để phác họa sơ khởi về quy trình trồng trọt cũ.

Bước 3: Đưa kỹ thuật tiếp cận vùng trồng, tiến hành áp dụng các quy trình mới, bỏ hoặc cải tiến các kỹ thuật cũ cho phù hợp.

Bước 4: Tiến hành đánh số, khảo sát từng cây trồng, gắn bảng thông báo khi áp dụng kỹ thuật.

Bước 5: Định kỳ kiểm tra thường xuyên tình trạng phát triển của cây trồng. Giám sát việc bón phân, phun thuốc của nhà vườn.

Bước 6: Xác định sản lượng thu hoạch cho mùa vụ, áp dụng các biện pháp thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch mới.

Bước 7: Tỉa cành, tạo tán cho cây STH. Quản lý chất lượng trái, hướng dẫn đóng gói, bào bì.

Bước 8: Tổ chức tập huấn cho HTH,THT áp dụng mô hình.

 1. KHOA HỌC KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
 • Ứng dụng quy trình trồng trọt thực tế và khoa học kỹ thuật của Nhật Bản kết hợp tạo ra quy trinh sản xuất mới hiệu quả về các mặt kinh tế, tác nghiệp.
 • ứng dụng các biện pháp bảo quản, tạo chín, canh tác rải vụ, lập quy hoạch vùng trồng.
 1. PHÁT TRIỂN QUY MÔ VÙNG TRỒNG
 • Sau khi mô hình thí nghiệm thành công thì tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho HTH,THT tự vận hành dưới sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng địa phương, của đội ngũ kỹ thuật Orga.
 • Phát triển vùng trồng có giới hạn xác định để đảm bảo sự quản lý.
 1. CƠ CHẾ THU MUA
 • Orga sẽ tiến hành thu mua mức giá cao hơn 10% so với giá thị trường cho vùng nguyên liệu Orga chuyển giao kỹ thuật. Các mặt hàng khi chưa đủ chuẩn đáp ứng 100% thì Orga thu mua các mặt hàng có giá trị cao, các mặt hàng có gái trị thấp thành viên tiến hành bán như bình thường.
 • Khi hàng hóa đạt chuẩn trồng trọt và chuẩn chất lượng Orga sẽ tiến hành thu mua tất cả sản lượng.
 1. KẾ HOẠCH THU MUA
 • Orga sẽ tiến hành lý kết hợp đồng thu mua với HTX, THT với sự đảm bảo của chính quyền địa phương, của các chi cục quản lý chất lượng.
 • Giá cả thu mua sẽ bao gồm giá sàn và biên độ giá dao động nếu vùng nguyên liệu tiến hành giao dịch với Orga từ 6 tháng đến 1 năm tùy đô tin cậy.
 1. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THU MUA

Các bước tiến hành kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu:

Bước 1: Các ngày thu hoạch 30 ngày Orga tiến hành khảo sát sản lượng, chốt sản lượng và ra văn bản thông báo về sản lượng cho HTH, chính quyền địa phương sau khi có kết quả thực hiện lấy mẫu trái để kiểm tra dư lượng theo các tiêu chuẩn đã cam kết.

Bước 2: Thực hiện lên phương án thu hoạch có sự tham gia của nhà vườn, của HTH và địa phượng. Orga sẽ chuyển giao công nghệ hoặc cử đội ngũ thu hoạch cảu Orga xuống vùng nguyên liệu để thu hoạch. THT và HTX nên có đội ngũ thu hái, bảo quản trái tại địa phượng do Orga huấn luyện và quản lý.

Bước 3: Orga tiến hành gửi bao bì, nhãn mác nếu HTH,THT không có kế hoạch xây dựng thương hiệu. Nếu HTX, THT có kế hoạch xây dựng thương hiệu thì tiến hành rửa dán tem, đóng gói bao bì ngay tại HTX,THT.

Bước 4: Orga điều động phương tiện về lưu kho tại TP.HCM đồng thời lưu giữ mẫu để xét nghiệm khi cần thiết.

 1. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO VÙNG TRỒNG

HTX hay THT muốn xây dựng thương hiệu thì Orga sẽ hỗ trợ 50% chi phí tư vấn nếu cung cấp sản phẩm và thực hiện theo mô hình của Orga. Bao gồm:

 • Thiết kế logo và nhận dạng thương hiệu
 • Đăng ký độc quyền thương hiệu
 • Thiết kế bao bì, nhận dạng sản phẩm
 • Kế hoạch truyền thông, phát triển thương hiệu sản phẩm
 • Bảo đảm sản phẩm đến được các hà cung cấp như mong muốn.

Bình luận

Đối tác của Orga
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật