Hướng dẫn đổi trả hàng

Các hàng hóa quy định được đổi trả:

+ Hàng hóa bầm dập, hư hỏng khi nhận hàng.

+ Hàng hóa quá hạn sử dụng.

+ Hàng không đúng chất lượng như cam kết được đổi, trả hàng trong vòng 1 ngày sau khi nhận hàng.

+ Hàng hóa không đúng yêu cầu theo cầu đặt hàng:

           - Hàng hóa không đủ trọng lượng đặt hàng (chênh lệch ít hơn) hay ít hơn trọng lượng in trên hóa

đơn tính tiền. Kiểm chứng khi nhận hàng và không chịu trách nhiệm khi hàng hóa được mở khỏi 

thùng hay được nhận sau 2 ngày làm việc.

            - Hàng hóa không đúng chủng loại đã được đặt (kiểm tra ngay sau khi nhận hàng).

            - Hàng hóa bị đổ, bể, bầm dập không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng (kiểm tra 

sau khi nhận hàng).

            - Hàng hóa nông sản bị nấm móc, hư hại, không chín hoặc biến dạng sau khi chín được đổi hàng 

khi khách hàng còn lưu mẫu hoặc chụp ảnh gửi về cho nhân viên công ty.

+ Mọi trường hợp đổi trả cho mỗi đơn hàng được giải quyết không quá 7 ngày làm việc kể từ khi 

nhận được phản hồi của khách hàng.

+ Mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty trước khi lan truyền trên các 

mạng truyền thông.

Đối tác của Orga
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật