Điều kiện đăng ký

Đối tượng tham gia Chương trình khách hàng thân thiết Orgamart là Khách hàng cá nhân. Chương trình chưa áp dụng đối tượng là khách hàng doanh nghiệp hay tổ chức.
Chi tiết

Hình thức đăng ký

Tài khoản: Điều kiện mở tài khoản: • Khách hàng đủ 18 tuổi có giấy tờ tùy thân hợp lệ có thể đăng ký mở tài khoản. • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản định danh trong hệ thống. Thời hạn của tài khoản là vĩnh viễn, trừ trường hợp tài khoản bị hủy do yêu cầu của chủ thẻ hoặc bị khóa do chứng minh được gian lận.
Chi tiết

Chế độ ưu đãi

Quyền lợi chung: • Tích điểm & tiêu điểm theo cơ chế chung thống nhất cho cả 02 hạng thẻ; • Tham gia các chương trình quay xổ số thường xuyên với giải thưởng giá trị lớn; • Có cơ hội tham gia chương trình KHUYẾN MÃI thường xuyên và định kỳ của Công ty.
Chi tiết
Đối tác của Orga
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật